Chef Taiwan demo masakan di Medan

Demo masak Chef terkenal Taiwan Wick Wang dan Vick Chung telah suskses dilaksanakan pada tanggal 4 september 2019 di medan...